The Agrarian Society of Malta.

Subtitle

WIRJA TAL-IMNARJA GHAS-SENA 2016


ORGANIZZATA MIS-SEGRETARJU PARLAMENTARI GHALL-AGRIKOLTURA, SAJD U DRITTIJIET TAL-ANNIMALI. IS-SOCJETA' AGRARJA TGHIN LIS-SEGRETARJAT B'MOD VOLONTARJU.


LIST OF SECTIONS AND CLASSES

SECTION DESCRIPTION


SECTION 1 – BAQAR – CATTLE

1. BOVINI

2. BAQAR

3. GHOGIELA RGIEL U ERIEGH

4. KEMM TAR-RAZZEZZ TAL-HALIB

5. RAZZEZ TAC-CANGA


SECTION 2 – ZWIEMEL, DWIEB, BGHULA U HMIR – HORSES, MARES, MULES AND DONKEYS – ORGANIZZATA

MIS-SUR JOSEPH ZERAFA


1. HMIR

2. BGHULA

3. DWIEB BIL-MOHRIEN

4. ZWIEMEL TAT-TROTT

5. PONIJIET SHETLAND

6. PONIJIET (OHRAJN)

7. DWIEB

8. DWIEB HBIELA

9. ZWIEMEL TAX-XOGHOL

10. ZWIEMEL TAL-GALOPP

11 MEZZI KAVALLI

12. ZWIEMEL GHARAB


SECTION 3 – MOGHOZ, NGHAG U MAJJAL – GOATS, SHEEP AND SWINE

Cup prizes for 1st, 2nd and 3rd winners

A. MOGHOZ – GOATS

1. BODBOD MALTI – MALTESE BILLY GOAT

2. MOGHZA MALTIJA – MALTESE NANNIE GOAT

3. GIDI/GIDJA MALTIN – MALTESE KID

4. BODBOD SAANEN – SAANEN BILLY GOAT

5. MOGHZA SAANEN – SAANEN NANNIE GOAT

6. GIDI/GIDJA SAANEN – SAANEN KID

7. BODBOD PASTARDJAT – SAANEN CROSS BILLY GOAT

8. MOGHZA PASTARDJATA – SAANEN CROSS NANNIE GOAT

9. GIDI/GIDJA PASTARDJATA – SAANEN CROSS CALF

10. BDABAT OHRA - OTHER BILLY GOATS

11. MOGHOZ ALPINI – OTHER NANNIE GOATS

11(a) MOGHZA OHRA BIL-GIDI/GIDJA – OTHER NANNIE GOAT WITH KID

12. MOGHZA MALTIJA BIL-GIDI – MALTESE NANNIE GOAT WITH KID

13. MOGHZA SAANEN BIL-GIDI – SAANEN NANNIE GOAT WITH KID

14. MOGHZA PPASTARDJATA BIL-GIDI – SAANEN CROSS NANNIE GOAT WITH KID

15. MOGHZA ALPINA BIL-GIDI – ALPINE NANNIE GOAT WITH KID

16. MOGHZA PIGMY – PYGMY NANNIE GOAT

17. MOGHZA PIGMY BIL-GIDI – PYGMY NANNIE GOAT

18. BODBOD PYGMY – PYGMY BILLY GOAT


B. HLIB – MILKING OF GOATS AND SHEEP BREEDS


19. HLIB – MOGHOZ SAANEN, ALPINI, MALTIN U PPASTARDJATI

20. HLIB – NAGHAGA GERMANIZA, MALTIJA, PPASTARDJATA


C. NAGHAG - SHEEP


21–27 GERMANIZI, FRIESIAN – EAST FRIESIAN SHEEP

21. MUNTUN FRIESIAN (GERMANIZ) IL-FUQ MINN SENA – EAST FRIESIAN RAM (OVER 1 YEAR)

22. NAGHAG FRIESIAN (GERMANIZA) – IL-FUQ MINN SENA – EAST FRIESIAN EWE (OVER 1 YEAR)

23. HARUF BEJN 3 U 6 XHUR – MALE LAMB (3 – 6 MONTHS)

24. HARUF BEJN 6 XHUR U SENA – RAM (6 MOS. – 1 YEAR)

25. HARUFA BEJN 3 U 6 XHUR – FEMALE LAMB (3 – 6 MOS.)

26. GHABURA BEJN 6 XHUR U SENA – EWE (6 MOS. – 1 YEAR)

27. NAGHGA BIL-HARUF / HRIEF – EWE WITH LAMB
28 – 33a NAGHAG LOKALI – LOCAL BREEDS

28. MUNTUN IL-FUQ MINN SENA – RAM (OVER 1 YEAR)

29. NAGHGA L-FUQ MINN SENA – EWE (OVER 1 YEAR)

30. HARUF BEJN 3 U 6 XHUR – MALE LAMB (3 – 6 MOS.)

31. HARUF BEJN 6 XHUR U SENA – RAM (6 MOS – 1 YEAR)

32. HARUFA BEJN 3 U 6 XHUR – FEMALE LAMB (3 – 6 MOS.)

33. GHABURA BEJN 6 XHUR U SENA – EWE (6 – 12 MOS.)

33(a) NAGHAG BIL-HARUF / HRIEF – EWE WITH LAMB


SECTION 4 – KLIEB – DOGS cup prizes for 1st, 2nd and 3rd winners


 1. KLIEB TAL-FENEK – PHARAOH HOUNDS

 1. KLIEB IRGIEL – MALES

 2. KLIEB NISA – FEMALES

 3. GRIEWI TAHT IS-SENA – PUPPIES UNDER 1 YEARB. KLIEB TAL-KACCA TA’ MALTA – MALTESE HUNTING DOG

4. IRGIEL – MALES

5. NISA – FEMALES

6. GRIEWI TAHT IS-SENA – PUPPIES UNDER 1 YEAR


SECTION 5 – CEREALI – CEREALS

1. QAMH DURUM – WHEAT DURUM

2. QAMH ARTAB – SOFT WHEAT

3. QAMH DURUM BL-IZBULA – DURUM WHEAT WITH EAR

4. QAMH ARTAB BL-IZBULA – SOFT WHEAT WITH EAR

5. XGHIR IRQIQ – BARLEY (LOCAL)

6. XGHIR OHXON – BARLEY (LOCAL)

7. XGHIR BL-IZBULA – BARLEY WITH COB

8. QAMHIRRUM – INDIAN CORN WITH COB

9. QARABOCC BL-IZBULA – DARISEED WITH EAR

10. SKALORA BL-IZBULA – CANARY SEED WITH EAR

11. ZOZFA – BITTER VETCH

SECTION 6 – FUL, PIZELLI U ZRIERAGH – BEANS, PEAS AND SEEDS


A. FUL – BEANS

12. FUL ISWED – BLACK BROAD BEANS

13. FUL ABJAD – WHITE BROAD BEANS

14. FUL TA’ GIRBA ABJAD – GIRBA BROAD BEANS WHITE

15. FUL TA’ GIRBA ISWED – GIRBA BROAD BEANS BLACK

16. XORT’OHRA TA’ FUL – BEANS OTHER VARIETIES

17. XORT’ OHRA TA’ FUL ABJAD – BEANS OTHER VARIETIES WHITE

18. XORT’ OHRA TA’ FUL ISWED – BEANS OTHER VARIETIES BLACK

19. FAZOLA NIEXFA – FRENCH BEANS


B. PIZELLI – PEAS

20. PIZELLI TONDA – ROUND PEAS VARIETIES

21. PIZELLI TA’ L-GHAFSA – PEAS WRINKLED VARIETIES


C. ZRIERAGH – SEEDS

22. PASTARD – CAULIFLOWER

23. KABOCCI – CABBAGES

24. TADAM – TOMATO

25. QARABAGHLI – COURGETTES

26. QARAHAMRA – PUMPKIN

27. HJAR – CUCUMBER

28. CICRI – CHICKPEAS

29. GHAZZ – LENTILS

30. GULBIENA BAJDA – VETCHES WHITE

31. GULBIENA SEWDA – VETCHES BLACK

32. GULBIENA OHRA – VETCHES OTHER VARIETIES

33. CICCJARDA – CHIKLING VETCH

34. ZERRIEGHA TAS-SILLA – CLOVER SEED

35. ZERRIEGHA TAL-WIDNA

36. ZERRIEGHA TAL-BASAL – ONION SEED

37. QAMHIRRUM – MAIZE

38. FAVETTA – DWARF BEANS

39. ZERRIEGHA TAL-WARD TAX-XEMX – SUNFLOWER SEED

40. ZERRIEGHA TAL-QOTON ABJAD – WHITE COTTON SEED

41. ZERRIEGHA TAL-QOTON NANKEEN – NANKEEN COTTON SEED

42. KEMMUN – CUMIN SEED

43. KOZBOR – CORIANDER

44. GUNGLIEN – SESAME

45. QARABOCC – DARISEED

46. SKALORA – CANARY SEED

47. MILJU – MILLET

48. GHOSFOR – BASTARD SAFFRON

49. HLEWWA – ANISEED

50. KOLLEZZJONI TAZ-ZRIERAGH (SITTA) – COLLECTION OF SEED (SIX)

(momentos for winners)


SECTION 7 – TAJJAR U SUF – COTTON AND WOOL


51. MAHLUG ABJAD – COTTON LINT WHITE GINNED

52. TAJJAR ABJAD – WHITE COTTON

53. MAHLUQ NANKEEN – COTTON LINT NANKEEN GINNED

54. TAJJAR NANKEEN – NANKEEN COTTON

55. TAJJAR ABJAD BIZ-ZERRIEGHA – COTTON WHITE UNGINNED

56. MARELLI TAS-SUF – BALLS OF WOOL


57. TAJJAR IMKEBBEB ABJAD – WHITE COTTON WOVEN

58. TAJJAR IMKEBBEB NANKEEN – NANKEEN COTTON WOVEN

59. KUTRA TAN-NEWL – WOVEN BLANKET

60. BICCA XOGHOL TAN-NEWL – MALTA WEAVE IN THE PIECE

61. SUF TAN-NGHAG – WOOL

62. SUF IMKEBBEB – SPUN WOOL

63. GVERTA TAL-CROCHET – CROCHET BLANKET


SECTION 8 – GHASEL, XEMGHA, GOBON U KUNSERVI – HONEY, WAX, CHEESE AND JAMS


64. NAHLA MALTIJA – OBSERVATION BEE-HIVE

65. GHASEL TAS-SAGHTAR TA’ MALTA – LOCAL WILD THYME HONEY

(momentos)

66. GHASEL IEHOR TA’ MALTA – OTHER LOCAL HONEY

67. GHASEL FIX-XEHDA – HONEY COMB

68. XENGHA TAN-NAHAL – BEES WAX

69. GBEJNIET FRISKI – CHEESE, SMALL FRESH

70. GBEJNIET MOXXI – CHEESE, SMALL DRY

71. GBEJNIET TAL-BZAR – CHEESE, SMALL PEPPERED

72. GOBON – CHEESE, LARGE, LOCAL

73. ZEBBUG PRISERVAT – PRESERVED OLIVES

74. TADAM PRISERVAT – PRESERVED TOMATOES

75. BASAL PICKLES – PRESERVED ONIONS

76. KAPPAR PRISERVAT – PRESERVED CAPERS

77. HXEJJEX OHRA PRISERVATI – OTHER PRESERVED VEGETABLES

78. KUNSERVA TAL-FROTT – FRUIT JAMS

79. FROTT PRISERVAT – PRESERVED FRUIT

80. TIN TAC-CAPPA – FIGS DRIED LOCAL

81. KUNSERVA TAT-TADAM – TOMATO PASTE

82. ILMA ZAHAR – ORANGE BLOSSOM WATER

83. XROBB TAL-HARRUB – CAROB SYRUP

84. HALL TA’ MALTA – VINEGAR LOCAL

84(a) ZEJT TAZ-ZEBBUGA – LOCAL OLIVE VIRGIN OIL

85. IRKOTTA MALTIJA – MALTESE SOFT CHEESE


SECTION 9 – FROTT - FRUITS


Classes 86 – 88 cup prizes for 1st and 2nd placings

86. LARING TAD-DEMM – BLOOD ORANGES LOCAL

87. LARING HELU – ORANGES SWEET LOCAL

88. LARING XORT’ OHRA – ORANGES OTHER VARIETIES

89. MANDOLINA – MANDARINE

90. LUMI – LEMON

91. LUMI HELU – LEMON SWEET

92. LUMICELL – LIME

93. XADOKK – GRAPE FRUIT

94. DAMASKINA – APRICOTS DAMASCUS

95. LIXANDRINA – ALEXANDRINE


96. NASPLI – LOQUATS

97. FRAWLI TA’ MALTA – STRAWBERRIES LOCAL

98. FRAWLI OHRAJN – STRAWBERRIES OTHER VARIETIES

99. BANANA – BANANAS (MALTA) (cups for 1st and 2nd prizes)

100. BERQUQ – APRICOTS

101. HAWH ISFAR – PEACHES YELLOW FLESHED (MAYCREST)

102. HAWH ABJAD – PEACHES WHITE FLESHED (ADMIRAL HEWIT)

103. NUCIPRISK – NECTARINES

104. BAJTAR ISWED – FIGS BLACK

105. BAJTAR ABJAD – FIGS WHITE

106. BAJTAR ZENGULI – FIGS LONGS

107. CAWSLI BAJDA – MULBERRIES WHITE

108. CAWSLI SEWDA – MULBERRIES BLACK

109. BETTIEH – MELONS

110. DULLIEH – WATER MELONS

111. TUT – BLACK MULBERRIES

111a CIRASA – CHERRIES (MALTA)

112. TUFFIEH – APPLES (TA’ BELLUDJA)

113. GHENEB ABJAD – GRAPES WHITE – GIRGENTINA (MHUX MISJUR)

114. GHENEB ISWED – GRAPES BLACK – GELLEWZA

115. BAJTAR TAX-XEWK – PRICKLY PEARS ( MHUX MISJUR)

116. LANGAS – PEARS

117. BAMBINELLA – PEARS, BAMBINELLA – BABY PEARS

118. GHAJNBAQAR ABJAD – PLUMS YELLOW

119. GHAJNBAQAR ISWED – PLUMS BLACK (METHLEY, SANTA ROZA)

120. GEWZ – WALNUTS

121. ZINZELL – JUJUBE

122. LEWZ HELU – SWEET ALMOND

123. FROTT IEHOR IMKABBAR LOKALI – OTHER LOCALLY GROWN FRUIT

(cups for 1st and 2nd prizes – mhux inqas minn sitta)

124. KOLLEZZJONI TA’ FROTT – COLLECTION OF FRUITS

( cups for 1st and 2nd prizes – mhux inqas minn sitta)


SECTION 10 – BASAL, GHERUQ U TUBERI – BULBS, ROOTS AND TUBERS


125. PATATA ARRAN BANNER – POTATOES ARRAN BANNER

126. PATATA ALPHA – POTATOES ALPHA

127. PATATA OHRA – POTATOES OTHER VARIETIES

128. BASAL ABJAD – WHITE ONIONS

129. BASAL ISFAR – YELLOW ONIONS

130. BASAL AHMAR – RED ONIONS

131. BASAL TAL-PICKLES – PICKLING ONIONS

132. ARTICOKKS – JERUSALEM ARTICHOKES

133. ZUNNARIJA TWILA – CARROTS LONG

134. TEWM TA’ BARRA – GARLIC

135. TEWM TA’ MALTA – GARLIC LOCAL

136. PITRAVI – BEETROOTS

137. NEVEW – TURNIPS


138. RAVANELL – RADISH

139. PARSNIP – PARSNIPS

140. FIGELL – HORSE RADISH

141. GHERUQ OHRA – OTHER BULBS, ROOTS OR TUBERS

142. KOLLEZZJONI TA’ PATATA – COLLECTION OF POTATOES

(cups for 1st and 2nd prizes)


SECTION 11 – HXEJJEX – VEGETABLES


143. XALOTTI – SHALLOTS

144. KURRAT – LEEKS

145. SELQ – SWISS CHARD

146. BAMJA – OKRA

147. BROKKLI – BROCCOLI

148. KABOCCI TAZ-ZOKK – BRUSSELS SPROUTS

149. GIDRA BAJDA – KOHLRABI WHITE

150. GIDRA KAHLA – KOHLRABI PURPLE

151. FAZOLA HADRA – FRENCH BEANS

152. PIZELLI FIL-MIZWED – PEAS IN POD

153. CIKWEJRA – CHICORY

154. SPINACI – SPINACH

155. SPARG – ASPARAGUS

156. FAQQIEGH KULTIVAT – MUSHROOMS CULTIVATED

157. KRAFES – CELERY

158. BUZBIEZ – FENNEL

159. QARA TWIL – LONG MARROW

160. QARA BAGHLI – VEGETABLE MARROW

161. QARA IEHOR – OTHER GOURDS

162. QARA TORK – GOURDS

163. QARA AHMAR – PUMPIKS (cups for 1st and 2nd prizes)

164. TURSIN – PARSLEY

165. KABOCCI HODOR – GREEN CABBAGES

165a KABOCCI HOMOR – RED CABBAGES

166. PASTARD – CAULIFLOWERS

167. FUL FIL-MIZWED – BROAD BEANS IN POD

168. HASS KABUCCJAT – LETTUCE CABBAGE

169. HASS TWIL – LETTUCE COS

170. QAQOCC – GLOBE ARTICHOKES

171. KARDUNI – CARDOONS

172. INDIVJA – ENDIVE

173. HJAR – CUCUMBERS

174. TADAM ZENGULI – TOMATOES OVAL

175. TADAM INGLIZ – TOMATOES ROUND

176. TADAM CATT – TOMATOES MALTESE

177. TADAM ISFAR – TOMATOES YELLOW

178. BZAR AHDAR – BELL PEPPER

179. BRUNGIEL – AUBERGINES
(Classes 180 – 183: cups for 1st and 2nd prizes)

180. KOLLEZZJONI TA’ HWAWAR FRISKI – COLLECTION OF FRESH HERBS

181. KOLLEZZJONI TA’ HWAWAR NIEXFA – COLLECTION OF DRIED HERBS

182. KOLLEZZJONI TA’ TADAM – COLLECTION OF TOMATOES

183. KOLLEZZJONI TA’ HXEJJEX – COLLECTION OF VEGETABLES


SECTION 12 – FORAGGI BIL-QATTA – FOAGES IN BUNDLES


184. SILLA NIEXFA – DRY CLOVER

185. TIBEN – STRAW

185a. TIBEN TA’ L-OHXON – ROUGH STRAW

185b. TIBEN TA’ L-IRQIQ – FINE STRAW

186. GULBIENA BAJDA – WHITE VETCHES

187. GULBIENA SEWDA – BLACK VETCHES

188. WIDNA – CATERPILLAR PLANT

189. FAXX CICRI NIEXFA – CHICKPEAS DRY

190. FAXX KOSBOR NIEXEF – CORIANDER SEED DRY

191. FAXX GHOSFOR NIEXEF – BASTARD SAFFRON DRY

192. QATTA FUL TA’ GIRBA – THICK BEANS

193. QATTA ZOSZFA – BITTER VETCH

194. QATTA GHAZZ – A BUNDLE OF LENTILS

195. QATTA FAVETTA – A SHEAF OF BEANS

196. QATTA GULBIENA OHRA – BUNDLE OF VETCHES ANY OTHER VARIETY


SECTION 13 – FNIEK – RABBITS


1. BEST IN SHOW 0/5 (OVER FIVE MONTHS)
2. BEST OPPOSITE SEX 0/5 (OVER FIVE MONTHS)

3. BEST IN SHOW U/5 (UNDER FIVE MONTHS)
4. BEST OPPOSITE SEX U/5 (UNDER FIVE MONTHS)

5. BEST COMMERCIAL BUCK (MALE) 0/5 (OVER FIVE MONTHS)
6. BEST COMMERCIAL DOE (FEMALE) 0/5 (OVER FIVE MONTHS)

7. BEST COMMERCIAL BUCK (MALE) U/5 (UNDER FIVE MONTHS)
8. BEST COMMERCIAL DOE (FEMALE) U/5 (UNDER FIVE MONTHS)

9. BEST PET (ANY BREED, BUCK AND/OR MALE, O/5 AND/OR U5)

10. BEST DRESSED PET (ANY BREED, BUCK AND/OR MALE, 0/5 AND OR U/5)SECTION 14 – GHODDA U KARETTUNI TAL-BIEDJA -

AGRICULTURAL TOOLS & CARTS – Cups for 1st and 2nd prizes


1. Ghoddet il-bidwi – 10 bicciet, Farming tools.

2. Ghodda ghal bini tal-hajt tas-sejjieh – 3 bicciet, Tools for rubble wall building.

3. Xoghol tal-gild ghaz-ziemel – 3 bicciet, leather harnessing items for equines.

4. Maghsar ta’ l-Gheneb, Wine press.

5. Karrettun ghall-hmar, donkey cart.

6. Karrettun ghall-Baghal, Mule cart.

7. Karrettun ghaz-ziemel/ poni, Cart for horse/pony.

8. Karrettun armat ghall-garr tal-bhejjem, Cart with livestock box.


SECTION 15 – TJUR U HAMIEM – POULTRY, PIGEON

A. TIGIEG

 1. CROAD LANGSHAN (LARGEFOWL):  BLACK, BLUE, WHITE, SPLASH

 2. ORPINGTONS (BANTAMS OR LARGEFOWL):  BUFF, WHITE, BLACK, SPLASH, PARTRIDGE, BLUE, MOTTLED, LAVANDER

 3. COCHINS (LARGEFOWL):  BUFF, WHITE, BLACK, BLUE, CUCKOO, PARTRIDGE, SPLASH, MOTTLED, LAVANDER

 4. WELLSUMMER (LARGEFOWL)

 5. RHODE ISLAND RED (LARGEFOWL)

 6. MARANS (LARGEFOWL)

 7. APPENZELLER SPITZHAUBEN (BANTAMS OR LARGEFOWL):  SILVER SPANGLED, GOLD SPANGLED, CHAMOIS, SILVER PENCILLED, GOLD PENCILLED

 8. HAMBURG (BANTAMS OR LARGEFOWL): SILVER SPANGLED, GOLD SPANGLED, CHAMOIS, SILVER PENCILLED, GOLD PENCILLED

 9. MINORCA (LARGE OR BANTAM):  BLACK, BLUE, WHITE, SPLASH

 10. BLACK MALTESE

 11. LEGHORN (BANTAM OR LARGE):  BLACK, WHITE, PARTRIDGEG, EXCHEQUER, TRICOLOR

 12. YOKOHAMA (LARGEFOWL):  RED SADDLE, WHITE

 13. BRAHMA (BANTAMS OR LARGE):  PARTRIDGE, BUFF, LIGHT, DARK, BLUE, BLACK, SALMON, PYLE, BLUE PAYLE, LEMON PYLE

 14. POLISH (SMOOTH OR FRIZZLE)  (BANTAMS OR LARGEFOWL): WHITE CRESTED BLACK, WHITE CRESTED, CUCKOO, WHITE, CHAMOIS

 15. SICILAN BUTTERCUP (LARGE)

 16. EGYPTIAN DANDARAWI (LARGE)

 17. FAVEROLLE (LARGE OR BANTAMS)

 18. CAMPINE (LARGE OR BANTAMS):  SILVER, GOLD, CHAMOIS

 19. VORWERK (LARGE OR BANTAMS)

 20. ARAUCANA (LARGE OR BANTAMS):  WHITE, BLACK, BLUE, PARTRIDGE, SPLASH, LAVANDER

 21. SUSSEX (LARGE OR BANTAMS):  LIGHT, DARK, BUFF, SPANGLED, CORONATION SUSSEX, SPECKLED

 22. BRABANTER (LARGEFOWL):  CREAM, GOLD, SILVER, BLUE, SPLASH, LIGHT, BLACK, CUCKOO

 23. SULTANS (LARGEFOWL):  WHITE, BLACK, BLUE, SPLASH

 24. APPENZELLER BARTHUHNER (LARGEFOWL): BLACK, BLUE, PARTRIDGE

 25. LA FLECHE (LARGE OR BANTAMS):  BLACK, BLUE, GOLD, PYLE

 26. LA BRESSE (LARGE):  BLACK, BLUE, WHITE

 27. PHOENIX (LARGE OR BANTAMS):  WHITE, BLACK, PARTRIDGE, SILVER DUCKWING, PYLE, BLUE, GOLD, DUCKWING

 28. THURINGIAN (LARGE OR BANTAMS):  BLACK, BLUE, WHITE, SPLSH, GOLD SPANGLED, SILVER SPANGLED, CHAMOIS SPANGLED

 29. NACKED NECK (LARGE OR BANTAMS):  BLACK, BLUE, WHITE, PYLE, SPLASH, SALMON, SILVER DUCKWING, COLD DUCKWING, BLACK RED, BLUE PYLE, BUFF

 30. SILKIE (LARGE OR BANTAMS) RED, GOLD, PARTRIDGE, BLUE, BLACK, WHITE, SPLASH

 31. SHOWGIRL (LARGE OR BANTAMS) RED, GOLD, PARTRIDGE, BLUE, BLACK, WHITE, SPLASH

 32. ANCONA (LARGE OR BANTAMS) MOTTLED

 33. WYANDOTTES (LARGE OR BANTAMS): SILVER LACED, GOLD LACED, SILVER PENCILLED, PARTRIDGE, COLUMBIAN, BLACK, BLUE, PYLE, BARRED, DUN LACED, LAVANDER, CHOCOLATE, BLUE LACED

 34. PLYMOUTH ROCK (LARGE OR BANTAMS)

 35. NORTH HOLLAND BLUE (LARGE)

 36. FRIZZLE (LARGE OR BANTAMS): BLUE, SPLASH, WHITE, PARTRIDGE, MOTTLED, TRICOLOR

 37. SULMTALER (LARGE): PARTRIDGE

 38. MODERN GAME (LARGE OR BANTAMS): PARTRIDGE, BLACK RED, SILVER DUCKWING, GOLD DUCKWING,BLUE, BLACK, SPLASH, WHITE, GOLD BIRCHEN, SILVER BIRCHEN, LEMON, LEMON BLUE, CRELE, PYLE, BLUE PYLE, MOTTLED, SPANGLED, WHEATEN

 39. OLD ENGLISH GAME (LARGE OR BANTAMS): DUN LACED, BLACK RED, FURNESS, PARTRIDGE, SILVER BIRCHEN, LEMON, LEMON BLUE, CRELE, PYLE, BLUE PYLE, MOTTLED, SPANGLED, WHEATEN

 40. ROSECOMB (BANTAMS): BLACK, BLUE, WHITE, SPLASH, PARTRIDGE, PYLE

 41. PEKINS (SMOOTH OR FRIZZLE) (BANTAMS): BLUE, BLACK, WHITE, SPLASH, LAVENDER, CHOCOLATE, PARTRIDGE, SALMON, BUFF, CUCKOO, LEMON CUCKOO, BLUE PARTRIDGE, SILVER PARTRIDGE, COLUMBIAN

 42. SHAMO (LARGE): PARTRIDGE, WHEATEN, BLUE PARTRIDGE, BLACK, MOTTLED, BLUE, WHITE, PYLE, BLUE PYLE, GINGER, SPLASH, CUCKOO, SILVER DUCKWING, GOLD DUCKWING, SILVER BIRCHEN, GOLD BIRCHE, BLACK RED,CHOCOLATE

 43. KO SHAMO (BANTAMS): BLACK REG, BLUE RED, GINGER, WHITE, CUCKOO, BLACK, BLUE, PYLE

 44. ASIL BANTAM: SPANGLED

 45. TUZO (BANTAM): BLACK, BLUE, WHITE, SPLASH

 46. YAMATO GUNKEI (BANTAMS)

 47. SATSUMADORI (LARGEFOWL): PARTRIDGE, WHITE, SILVER DUCKWING, GOLD DUCKWING

 48. BRASIL (LARGEFOWL): BLACK, BLACK RED, WHITE, GINGER, BLUE, BLUE PYLE, CHOCOLATE, SILVER DUCKWING

 49. HINT (LARGEFOWL): BLACK RED, WHEATEN, BLUE, BLACK, WHITE, GINGER, CHOCOLATE, PYLE

 50. ASEEL (LARGEFOWL): BLACK RED, WHEATEN, WHITE, PYLE, BLUE, BLACK

 51. SEBRIGHT (BANTAM): GOLD, SILVER, CHAMOIS, CITRON

 52. JAPANESE (BANTAM): BLUE, BLACK, WHITE, SPLASH, BLACK TAILED WHITE, COLUMBIAN, SILVER GREY, GINGER BLACK TAILED, PARTRIDGE, SALMON

 53. BUTCH BANTMAN: PARTRIDGE, WHITE, PYLE, BLUE PYLE,BLUE

 54. JAPANES SILKIES (BANTAMS): BLACK, BLUE, SPLASH, WHITE

 55. BARBU D’ANVER (BANTAMS): BLACK, BLU, WHITE, PARTRIDGE, PYLE, BLUE PYLE, YELLOW BLACK, BUFF, CUCKOO, CHAMOIS

 56. BARBU DE WATERMEAL (BANTAMS): BLACK, BLUE, WHITE, PARTRIDGE, PYLE, BLUE PYLE, YELLOW BLACK, BUFF, CUCKOO, CHAMOIS

 57. BARBU D UCCLE (BANTAMS): BLACK, BLUE, WHITE, PARTRIDGE, PYLE, BLUE PYLE, YELLOW BLACK, BUFF, CUCKOO, CHAMOIS, PORCELAIN, MILLEFLEUR

 58. BOOTED BANTAMS: PORCELAIN, MILLEFLEUR, LEMON, BLUE, WHITE, BLUE MILLEFLEUR, LEMON MILLEFLEUR

 59. INDIAN GAME (BANTAMS OR LARGE): DARK, JUBILEE, WHITE, BLUE LACED

 60. RUSSIAN ORLOFFS (BANTAMS OR LARGE): SPANGLED, CUCKOO

 61. THAIWAN GAME (LARGEFOWL)

 62. ARGENTINIAN GAME (LARGE): BLUE, BLACK, PYLE, WHITE, BLACK BREASTED RED

 63. AMERICAN GAME (LARGE): BLUE, BLACK, PYLE, WHITE, BLACK BREASTED RED

 64. SPANISH GAME (LARGE): BLUE, BLACK, PYLE, WHITE, BLACK BREASTED RED

 65. SPANISH WHITE FACE (LARGE)

 66. MALAY GAME (LARGE): BLUE, BLACK, PYLE, WHITE, BLACK BREASTED RED

 67. BELGIAN GAME (LARGE): BLUE, BLACK, PYLE, WHITE, BLACK BREASTED RED


B. DUNDJANI – DUNDJAN JEW DUNDJANA, - TURKEYS – COCK OR HEN. (SINGLE)

68. CROLL WITZER

69. BRONZE

70. BLACK

71. BLUE

72. WHITE

73. BLUE SLATE

74. BOURBON RED

75. ROYAL PALM

C WIZZ – PAR, GEEZE – PAIR

76. EMPEROR GOOSE

77. HAWAIIN GEESE

78. WHITE EMBDEN

79. GREY EMBDEN

80. PIED EMBDEN

81. BAR HEADED GEESE

82. TOULOUSE GEESE

83. WHITE CHINESE GOOSE

84. GREY CHINESE GEESE

85. BUFF GEESE

86. CANADIAN GEESE

87. EGYPTIAN GEESE

88. ORINOCO GEESE

89. RED-BREASTED GEESE

90. BARNACLE GEESE

91. ASHY – HEADED GEESE

92. ROSS GEESE

93. SEBASTOPOL GEESE

94. GREY LEG GEESE


D. PAPRI – PAR, DUCKS – PAIR


95. MANDARIN

96. WHITE MANDARIN

97. WOOD DUCK

98. WHITE WOOD DUCK

99. WHITE CHEEKED PINTAIL

100. MALLARD DUCKS

101. MUSCOVY DUCKS

102. WHITE INDIAN RUNNER

103. KHAKI INDIAN RUNNER

104. MALLARD INDIAN RUNNER

105. KHAKI CAMPBELL

106. WHITE CAMPBELL

107. BLACK CAMPBELL

108. APPLEYARD DUCKS

109. WHITE CALL DUCKS

110. MALLARD CALL DUCKS

111. PIED CALL DUCKS

112. SHOVELER DUCKS

113. SHELL DUCKS

114. MALLARD CRESTED DUCKS

115. RUDY SHELL DUCK

116. PIED CRESTED DUCKS

117. WHITE CRESTED DUCKS

118. APRICOT CRESTED DUCKS

119. WHITE BALI CRESTED DUCKS

120. MALLARD BALI CRESTED DUCKS

121. PIED BALI CRESTED DUCKS

122. APRICOT BALI CRESTED DUCKS

123. CAYUGA DUCKS

124. COMMON TEAL

125. NORTHERN SHOVELER

126. GARGANEY

127. GADWALL


128. EURASIAN WIGEON

129. SHETLAND DUCK

130. NORTHERN PINTAIL

131. BAHAMA PINTAIL

132. BLACK EAST INDIE

133. EIDER DUCKS

E. PAGUNI – PEACOCKS – SINGLE


134. RAZEZ KOLLHA – ANY BREED


F. FARAWNI – PAR, GUINEA FOWLS – PAIR


135. WHITE

136. GREY

137. LAVANDER

138. BLACK

139. PIED


G. HAMIEM


140. HOMER

141. MAJORKIN

142. OLD DUTCH CAPUCCINE

143. CHINESE OWL

144. FRENCH BAGHDAD

145. FRANCOLIAN VELVET SHIELD

146. ITALIAN OWL

147. AFRICAN OWL

148. DRAGON

149. NORWICH CROPPER

150. VOORBURGH SHIELD CROPPER

151. SLENKER

152. INDIAN FANTAIL

153. ENGLISH FANTAIL

154. AMERICAN FANTAIL

155. VIENNA HIGHFLIER

156. GERMAN MAGPIE

157. MODENA

158. OLD GERMAN OWL

159. UZBEKISTAN

160. SWALLOW

161. KOMOMER

162. FRILL BACK

163. DAMASCENE

164. MOOKIE

165. KING

166. EGYPTIAN SWIFT

167. CRESTED HELMET

168. HELMET

169. ENGLISH CARRIER

170. TURBIT

171. SWISS

172. TAL-OHXON

173. OLD DUTCH TUMBLER

174. LAHORE

175. BRUNNER POUTER

176. ENGLISH POUTER

177. HOLLY

178. GERMAN BEAUTY HOMER

179. AMERICAN SHOW HOMER

180. BLONDINETTE

181. MODERNESS

182. STRASSER

183. DOUBLE CRESTED

184. ARCHANGEL

185. SAXON SHIELD

186. JACOBIN

187. BOKHARA TRUMPETER

188. AUSTRALIAN MAGPIE CROPPER

189. REVERSE WING POUTER

190. POMERIAN POUTER

191. POLISH LUNX

192. STRALSUND HIGHFLIER

193. HUNGARIAN

194. MAGPIE POUTER

195. MALTESE

196. STARWITZER POUTER

197. REEHANI HETEROZYGOUS

198. GERMAN MODENA

199. SLOVAK POUTER

200. GAZZY MODENA

201. GERMAN MAGPIE CROPPER

202. ENGLISH CROPPER

203. CHECKERED ICE PIGEON

204. INDIAN BARB

205. DANISH TUMBLER

206. ANATOLIAN RINGBEATER

207. OLD GERMAN OWL

208. NUN

209. TIPPLER

210. XAQLIBAN

211. LONG FACE


DOVES, QUAIL AND OTHER FOWL

212. ZEBRA DOVE

213. DIAMOND DOVE

214. TURTLE DOVE

215. COLLAR DOVE RED

216. COLLAR DOVE BLUE

217. COLLER DOVE GREY

218. COLLAR DOVE WHITE

219. PALM DOVE

220. CHINESE PAINTED QUAIL

221. SILKY QUAIL

222. TAL-PASSA QUAIL

223. COTURNIX QUAIL

224. BLUE SCALE QUAIL

225. CALIFORNIAN QUAIL

226. BOB WHITE

227. CHUKAR PARTRIDGE:  WHITE, GREY, BLACK, CRESTED WOOD PARTRIDGE, RED LEGGED, BAR BACKED, SCALY BREASTED


PHESANTS

228. RING NECK PHEASANT

229. COPPER PHEASANT

230. SILVER PHESANT

231. LADY AMHERST PHEASANT

232. GOLDEN PHEASANT

232. YELLOW GOLDEN PHEASANT

233. MELANISTIC PHEASANT

234. ELLIOT’S PHEASANT

235. MALAYAN PEACOCK PHEASANT

236. BROWN EARED PHEASANT

237. TRAGOPAN PHEASANT

238. WHITE EARED PHEASANT

239. SIAMESE FIREBACK PHEASANT

240. BORNEAN FIREBACK CRESTED PHEASANT

241. HIMALAYAN MONAL PHEASANT

242. SWINHOE PHEASANT

243. REEVES PHEASANTS

244. GREEN PHEASANT

245. SILVER RINGNECK

246. BLUE EARED PHEASANT

247. BLUE PHEASANT


FEMALE WITH CHICKS

248. HEN WITH CHICKS

249. DUCK WITH DUCKLINGS

250. GOOSE WITH GOSLINGS

251. TURKEY WITH PLUMPIES

252. PEAHEN WITH PEACHICKS


BAJD – EGGS

253. 12 BANTAM EGGS

254. 12 RED CHICKEN EGGS

255. 12 WHITE CHICKEN EGGS

256. 12 DUCK EGGS

257. 12 TURKEY EGGS

258. 12 GUINEA FOWL EGGS

259. 12 QUAIL EGGS

260. 12 CHUKAR PARTRIDGE EGGS

__________________________________________________________________________AVVIZ


Kull esebitur irid jara li l-annimali tieghu irid ikollhom ikel u ilma bizzejjed f’recipjenti addattati. Ghandhom jintuzaw gageg nodfa u addattati ghall-esebiti.